Κεντρική σελίδα VIDEOS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΩΤΟ-ΑΛΜΠΟΥΜ

H συνέντευξη του Βαγγέλη Αποστόλου

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και πρώην βουλευτής Ευβοίας Βαγγ. Αποστόλου έδωσε συνέντευξη στα ΜΜΕ με θέμα «Το μέγιστο σκάνδαλο της Μεγίστης Λαύρας στη Σκύρο - Πώς το Πολεμικό Ναυτικό πλήρωσε για τα χρυσόβουλα του Νικηφόρου Φωκά 7,5 δις δραχμές» :

alt
Πως το Πολεμικό Ναυτικό πλήρωσε για τα χρυσόβουλα του Ν. Φωκά 7,5 δις δραχμές

Οι διαδικασίες και τα χρυσόβουλα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραχώρηση της κυριότητας της λίμνης Βιστωνίδας στη Μονή Βατοπεδίου έχουν ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα σε επίπεδο δικομματισμού, πράγμα που δείχνει ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση είχαν τους ίδιους πρωταγωνιστές, απλά οι υπογραφές συμπίπτουν με το ρόλο που έπαιζαν η κάθε πλευρά τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σκάνδαλο όμως του Βατοπεδίου αναδείχθηκε κυρίως λόγω της επανάκτησης της κυριότητας από το Δημόσιο της λίμνης μέσω μιας μεθοδευμένης ανταλλαγής της με άλλη ακίνητη δημόσια περιουσία πολλαπλάσιας αξίας.

Στη Σκύρο είχαμε ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο, αυτό της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, που υλοποιήθηκε σε δύο χρονικές περιόδους: η πρώτη αφορά στην απαλλοτρίωση από το Δημόσιο έναντι τιμήματος 7,5 δις δραχμών εκτάσεων 1.935 στρεμμάτων, των οποίων η κυριότητα στηριζόταν στα βυζαντινά χρυσόβουλα του 10ου αιώνα και η δεύτερη στην αναγνώριση κυριότητας για τα υπόλοιπα 37.000 στρέμματα των χρυσόβουλων με διαδικασίες παράκαμψης αυτών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

Με τις αρ. 1764/1547/10-7-1984 και 3085/3292/3-1-1984 Κοινές Αποφάσεις τους, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών κήρυξαν για την κάλυψη αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού, σε συνεννόηση με τη φερόμενη ως ιδιοκτήτρια Μονή Μεγίστης Λαύρας 39.000 στρεμμάτων στην τοποθεσία «βουνό» της Νότιας Σκύρου, την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύο εδαφικών εκτάσεων 1.695 και 240 στρεμμάτων αντίστοιχα.
Όμως η Μονή το 1992, παρότι οι εργασίες διαμόρφωσης των εδαφικών εκτάσεων είχαν προχωρήσει σημαντικά, προσέφυγε στα δικαστήρια και με αιτιολογικό τη μη έγκαιρη καταβολή του ορισθέντος προσωρινού τιμήματος, πέτυχε την ανακοπή της απαλλοτρίωσης (α).

Το Πολεμικό Ναυτικό θα επανέλθει και με τις αρ.1095795/5559/0010/12-7-1993και 1085957/4934/0010/12-7-1993 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και θα επαναλάβει την απαλλοτρίωση, ενώ για το ύψος του τιμήματος θα υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν για την έκταση των 1.695 στρεμμάτων 4.200.000 δρχ/στρέμμα (Απόφαση 4018/1994 Εφετείου Αθηνών) και για την έκταση των 240 στρεμμάτων 1.300.000 δρχ/στρέμμα (Απόφαση 85/1993 Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας) (β).
Τα συγκεκριμένα χρήματα καταβλήθηκαν και η σχετική πράξη απαλλοτρίωσης ολοκληρώθηκε με τη μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο Σκύρου (τόμος β/αρ.22/28-9-93)
Όμως για τις ίδιες εκτάσεις το κατά νόμο αρμόδιο Δασαρχείο Αλιβερίου σε απάντησή του στις 16/2/1994 σε ερώτημα που του υπέβαλλε, εκ των υστέρων βέβαια, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, θα αποφανθεί ότι από τα 1.935 στρέμματα μόνο τα 11,8 είναι γεωργικές εκτάσεις ενώ τα υπόλοιπα είναι


δασικού χαρακτήρα εδάφη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων διαχειρίζονται ως Δημόσια(γ).

Κι εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα:

α) Μήπως η παράκαμψη των αρμοδίων, για τη διαχείριση τέτοιων εκτάσεων, Υπηρεσιών είχε σχέση με την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των απαλλοτριούμενων επιφανειών; Η Μονή Μεγίσης Λαύρας μπορεί να υπάγεται στο αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους, δεν μπορεί όμως να τύχει προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που σε αντίστοιχες περιπτώσεις ακολουθούν τις διαδικασίες αναγνώρισης κυριότητας μέσω της διοικητικής και δικαστικής οδού, όπως βέβαια εν μέρει έπραξε και η ίδια σε επόμενο χρόνο για τα υπόλοιπα 37.000 στρέμματα.

β) Γιατί δεν προβλήθηκε ο δασικός χαρακτήρας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων ώστε στον υπολογισμό του τιμήματος (άρθρο 6 Ν. 998/79) να μην χρησιμοποιηθούν συγκριτικά στοιχεία που οδήγησαν στο εξωφρενικό ποσό των 7,5 δις δραχμών; Για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη, αρκεί να αναφερθεί ότι αντίστοιχου χαρακτήρα εκτάσεις στο Γραμματικό Αττικής που αφορούν στο σκάνδαλο Βατοπεδίου εκτιμήθηκαν πρόσφατα από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με 440 ευρώ (150.000 δρχ)/στρέμμα, ενώ πριν 14 χρόνια τη Σκύρο έφτασε στις 4.200.000 δρχ. (12.325 ευρώ)/στρέμμα, και

γ) Μήπως πρέπει να διερευνηθεί αν τα συγκριτικά στοιχεία που στηρίχθηκαν τα δικαστήρια για να ορίσουν την τιμή μονάδας στις απαλλοτριώσεις δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα; Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Δήμου Σκύρου που με έγγραφό του 4571/30-12-2002 προς το Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διαμαρτύρεται για το καθεστώς δυσαναλογίας που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τιμήματος αποζημίωσης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων στη Σκύρο και πραγματικής αγοραίας αξίας αυτών.

Το δεύτερο μέρος του σκανδάλου αφορά στη μετέπειτα αναγνώριση της κυριότητας των υπολοίπων 37.000 στρεμμάτων:

Η Μονή Μεγίστης Λαύρας, στην προσπάθειά της να επωφεληθεί των διατάξεων του Κανονισμού 2078/92 υπέβαλλε αίτημα για την ένταξη των παραπάνω εκτάσεων στο πρόγραμμα «παύση καλλιέργειας γεωργικών γαιών» (πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έγινε γνωστό στην εφαρμογή του ως το σκάνδαλο των οικοπάρκων και στοίχισε την αυτοκτονία το 2001 του Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού Ιωαννίνων, στο οποίο συμμετέχουν κι άλλες Μονές του Αγίου Όρους!!!). Όμως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες απέρριψαν το αίτημα προβάλλοντας λόγους χαρακτήρα -δασικές- αλλά και κυριότητας -Δημόσιες- των συγκεκριμένων εκτάσεων.

Έτσι η Μονή, παρακάμπτοντας βέβαια τα αρμόδια Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, προσέφυγε στα δικαστήρια και πέτυχε τόσο σε πρώτο βαθμό (απόφαση 434/99 Πρωτοδικείου Χαλκίδας) όσο και σε δεύτερο (απόφαση 8665/2000 Εφετείου Αθηνών) την αναγνώριση της κυριότητας με βάση τα χρυσόβουλα του Νικηφόρου Φωκά.


Κι ενώ το Δημόσιο έχει καταθέσει, ως όφειλε, αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο, έρχεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και με την αρ. 457/28-5-2001 γνωμοδότησή του εισηγείται την απόσυρση της αναίρεσης(δ), πράγμα που έγινε δεκτό από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών.

Όμως, διαρκούσης της αντιδικίας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μπορούσε να δεχτεί ερωτήματα μόνο σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των επίδικων εκτάσεων, δηλαδή ποιος πρέπει να επιμελείται

την περιοχή που είναι επίδικη μέχρι να λήξει η αντιδικία. Ερωτήματα για το αν πρέπει να σταματήσει το Δημόσιο τη δίκη και να αποδεχτεί τις αξιώσεις της Μονής, πιστεύω δεν έπρεπε να υποβληθούν γιατί επί τέτοιων θεμάτων μόνο τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να αποφασίζουν.

Το βασικό ερώτημα που μπαίνει στη δεύτερη περίπτωση είναι αν θα ανακαλέσει η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, όπως δεσμεύτηκε ότι θα πράξει με τις ανάλογες γνωμοδοτήσεις που αφορούν στη λίμνη Βιστωνίδα της Μονής Βατοπεδίου;

Όλα τα παραπάνω καλύφθηκαν, δυστυχώς, εκ των υστέρων και νομοθετικά με την προσθήκη την ύστατη στιγμή (δεν υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου) στο άρθρο 15 του δασοκτόνου Ν. 3208/03 του ΠΑΣΟΚ, της φράσης: «Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις των περιοχών ...;. και της νήσου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, τα οποία υπέκειντο σε διαχείριση, ως ιδιωτικά, σύμφωνα με την 70534/30-11-1894 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά» (ε).

Γι'; αυτό και καθίσταται αναγκαία σήμερα η απόσυρση του Ν. 3208/03, που όταν ψηφιζόταν όλη η αντιπολίτευση τον κατήγγειλε ως αντισυνταγματικό, αφού εκτός των άλλων δασοκτόνων διατάξεών του, καταργεί και το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου με διατάξεις σαν τις παραπάνω που αναγνωρίζουν κυριότητες με την επίκληση μιας απλής διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών του 1894 και που αν επεκταθεί σε ανάλογες περιπτώσεις θα σημάνει την απώλεια τουλάχιστον 15.000.000 στρεμμάτων δημόσιας περιουσίας.

______________

(α) Αριθμός 10/92, Απόφαση διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
(β) Έγγραφο με αρ. 1048461/3662/Δ0010/26-5-2003 Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς το Δήμο Σκύρου.
(γ) Έγγραφο 601/16-2-94 Δασαρχείου Αλιβερίου προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
(δ) Γνωμοδότηση αρ. 457/28-5-2001 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
(ε) Άρθρο 15 Ν. 3208/03 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΗΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα επικίνδυνα επιχειρηματικά σχέδια της Μονής Μεγίστης Λαύρας. NDDOUROU.jpg

 

Kαταθέσαμε  προ  Ημερήσιας  Διάταξης  στο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  στις  1/10/2008 και ζητήσαμε  να συζητηθεί ανάμεσα στα άλλα και   το παρακάτω  θέμα:

 

Σε προηγούμενο Ν.Σ. συζητήθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα της Μονής της Μεγίστης Λαύρας στη Σκύρο και η πρόθεσή της να δημιουργήσει 10 αιολικά πάρκα και να εγκαταστήσει 111 ανεμογεννήτριες ύψους 100 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ευρώπης.

Αυτό που δεν συζητήθηκε είναι το πώς έβαλε στο χέρι 38000 στρέμματα  δημόσιας έκτασης δηλ. το 20% της συνολικής έκτασης του νησιού! Παρουσίασε χρυσόβουλα του 10ου αιώνα, η κυβέρνηση  το 2001 έβαλε το Νομικό Συμβούλιο του κράτους να γνωμοδοτήσει, το συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της Μονής και το κράτος παραιτήθηκε από τη διεκδίκηση της έκτασης. Η Μονή το 2005 με την παραίνεση του τότε υφυπουργού Ανάπτυξης σύστησε εταιρεία με την ονομασία Αιολική Νότιας Σκύρου Α.Ε.» με εταίρους κατά 95% τη Μονή και 5% την εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε.» και σχεδίασε την επένδυση την οποία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει και η Εθνική Τράπεζα. Η ίδια η τράπεζα αναφέρει ότι η περιουσία της Μονής είναι τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ!

Έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή για  την εγκατάσταση των 111 ανεμογεννητριών αλλά ταυτόχρονα καταγγέλλουμε και την ιδιωτικοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνολικότερα την απελευθέρωση- ξεπούλημα της ενέργειας την οποία θεωρούμε κοινωνικό αγαθό και πρέπει να ανήκει 100% στο Δημόσιο.

Όπως, θεωρούμε κοινωνική περιουσία τις χιλιάδες δημόσιες εκτάσεις που δόθηκαν είτε σε ιδιώτες είτε στην Εκκλησία με «χρυσόβουλα» και «φιρμάνια» από τον καιρό της Τουρκοκρατίας και του Βυζαντίου με τις ευλογίες των κυβερνήσεων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ!!!

Καλούμε το Ν.Σ. να διεκδικήσει, η παραπάνω έκταση να γίνει δημόσια περιουσία.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΔΕΙΟΥ

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

 

ΩΔΕΙΟΥ

 

ΑΡΜΟΝΙΟ- ΚΙΘΑΡΑ- ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ-ΠΙΑΝΟ

 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

 

ΑΠΟ : 09:00 π.μ. -  13:00 μ.μ.


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Β' ΕΠΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΣΚΥΡΟΣ

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Β' ΕΠΣΕ
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Αμαρυνθιακός
Μαρμάρι -; Ε. Παναγίτσα
Μιαούλης Φ. -; Παραλία
Αυλίδα -; Κριεζά
Α.Ε.Κ. Χ. -; Κόσκινα
Αγ. Ιωάννης -; Κονίστρες
Ελλήσποντος -; Έραπος
Ολυμπος Γ. -; Σκύρος
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μαρμάρι -; Νεοχώρι
Αμαρυνθιακός -; Μιαούλης Φ.
Ε. Παναγίτσα -; Αυλίδα
Παραλία -; Α.Ε.Κ. Χ.
Κριεζά -; Αγ. Ιωάννης
Κόσκινα -; Ελλήσποντος
Κονίστρες -; Σκύρος
Έραπος -; Ολυμπος Γ.
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Μιαούλης Φ.
Αυλίδα -; Μαρμάρι
Α.Ε.Κ. Χ. -; Αμαρυνθιακός
Αγ. Ιωάννης -; Ε. Παναγίτσα
Ελλήσποντος -; Παραλία
Σκύρος -; Κριεζά
Ολυμπος Γ. -; Κόσκινα
Κονίστρες -; Έραπος
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αυλίδα -; Νεοχώρι
Μιαούλης Φ. -; ΑΕΚ Χ.
Μαρμάρι -; Αγ. Ιωάννης
Αμαρυνθιακός -; Ελλήσποντος
Ε. Παναγίτσα -; Σκύρος
Παραλία -; Όλυμπος Γ.
Κριεζά -; Έραπος
Κόσκινα -; Κονίστρες
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; ΑΕΚ Χ.
Αγ. Ιωάννης -; Αυλίδα
Κονίστρες -; Παραλία
Ελλήσποντος -; Μιαούλης Φ.
Σκύρος -; Μαρμάρι
Ολυμπος Γ. -; Αμαρυνθιακός
Έραπος -; Ε. Παναγίτσα
Κριεζά -; Κόσκινα
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγ. Ιωάννης -; Νεοχώρι
Αυλίδα -; Σκύρος
Μιαούλης Φ. -; Ολυμπος Γ.
ΑΕΚ Χ. -; Ελλήσποντος
Μαρμάρι -; Έραπος
Αμαρυνθιακός -; Κονίστρες
Ε. Παναγίτσα -; Κόσκινα
Παραλία -; Κριεζά
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Ελλήσποντος
Σκύρος -; Αγ. Ιωάννης
Ολυμπος Γ. -; ΑΕΚ Χ.
Κονίστρες -; Μιαούλης Φ.
Έραπος -; Αυλίδα
Κόσκινα -; Μαρμάρι
Κριεζά -; Αμαρυνθιακός
Ε. Παναγίτσα -; Παραλία
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σκύρος -; Νεοχώρι
Ελλήσποντος -; Όλυμπος Γ.
Αγ. Ιωάννης -; Έραπος
ΑΕΚ Χ. - Κονίστρες
Αυλίδα -; Κόσκινα
Μιαούλης Φ. -; Κριεζά
Μαρμάρι -; Παραλία
Αμαρυνθιακός Ε. -; Παναγίτσα
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Όλυμπος Γ.
Έραπος -; Σκύρος
Κονίστρες -; Ελλήσποντος
Κόσκινα -; Αγ. Ιωάννης
Κριεζά -; ΑΕΚ Χ.
Παραλία -; Αυλίδα
Ε. Παναγίτσα -; Μιαούλης Φ.
Αμαρυνθιακός -; Μαρμάρι
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Έραπος -; Νεοχώρι
Όλυμπος Γ. -; Κονίστρες
Σκύρος -; Κόσκινα
Ελλήσποντος -; Κριεζά
Αγ. Ιωάννης -; Παραλία
ΑΕΚ Χ. -; Ε. Παναγίτσα
Αυλίδα -; Αμαρυνθιακός
Μιαούλης Φ. -; Μαρμάρι
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Κονίστρες
Κόσκινα -; Έραπος
Κριεζά -; 'Ολυμπος Γ.
Παραλία -; Σκύρος
Ε. Παναγίτσα -; Ελλήσποντος
Αμαρυνθιακός -; Αγ. Ιωάννης
Μαρμάρι -; ΑΕΚ Χ.
Μιαούλης Φ. -; Αυλίδα
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κόσκινα -; Νεοχώρι
Έραπος -; Παραλία
Όλυμπος Γ. -; Ε. Παναγίτσα
Κονίστρες -; Κριεζά
Ελλήσποντος -; Μαρμάρι
Σκύρος -; Αμαρυνθιακός
Αγ. Ιωάννης -; Μιαούλης Φ.
ΑΕΚ Χ. -; Αυλίδα
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Κριεζά
Παραλία -; Κόσκινα
Ε. Παναγίτσα -; Κονίστρες
Αμαρυνθιακός -; Έραπος
Μαρμάρι -; Όλυμπος Γ.
Μιαούλης Φ. -; Σκύρος
Αυλίδα -; Ελλήσποντος
ΑΕΚ Χ. -; Αγ. Ιωάννης
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παραλία -; Νεοχώρι
Κριεζά -; Ε. Παναγίτσα
Κόσκινα -; Αμαρυνθιακός
Κονίστρες -; Μαρμάρι
Έραπος -; Μιαούλης Φ.
Όλυμπος Γ. -; Αυλίδα
Σκύρος -; ΑΕΚ Χ.
Ελλήσποντος -; Αγ. Ιωάννης
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -; 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι -; Ε. Παναγίτσα
Αμαρυνθιακός -; Παραλία
Μαρμάρι -; Κριεζά
Μιαούλης Φ. -; Κόσκινα
Αυλίδα -; Κονίστρες
ΑΕΚ Χ. -; Έραπος
Αγ. Ιωάννης -; Ολυμπος Γ.
Ελλήσποντος - Σκύρος

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

anemogenitries.jpg

 

 

 

για τις ανεμογεννήτριες

 

 

Με την άρνηση της τοπικής κοινωνίας της Σκύρου, να δεχτεί την εγκατάσταση ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών στο νησί, συντάχθηκε τελικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του, παίρνοντας επιτέλους επίσημη θέση για ένα θέμα που είχε γίνει αντικείμενο ποικίλων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, το τελευταίο διάστημα.

 

Κατά την τοποθέτηση της στο Συμβούλιου για το μείζον αυτό θέμα, η Έπαρχος Σκύρου, Μαρία Βολιώτη, μετέφερε την άποψη της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράστηκε τόσο σε λαϊκές συνελεύσεις, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διευκρινίζοντας ότι οι Σκυριανοί δεν είναι κατά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως είναι η αιολική, αλλά κατά της προβλεπόμενης εγκατάστασης ενός «δάσους» 111 ανεμογεννητριών στο όρος Κοχυλάς, που θα έχουν συνολική ισχύ 333MW.

Όπως τόνισε, η ενέργεια που χρειάζεται το νησί δεν υπερβαίνει τα 8MW και οι Σκυριανοί θεωρούν ότι μια τόσο μεγάλη επένδυση θα έχει ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις. Για τους λόγους αυτούς ζήτησε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει  αρνητικά.

 

Η απόφαση του Δήμου

 

Όπως αναφέρθηκε, σε πρόσφατη συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύρου αποφάσισε πλειοψηφικά (με τέσσερις μειοψηφούντες) ότι «η συγκεκριμένη επένδυση είναι ασύμβατη με το μέγεθος του νησιού και τον χαρακτήρα της περιοχής», τονίζοντας παράλληλα ότι «η Σκύρος δεν είναι προορισμένη για ενεργειακό κέντρο», ώστε να παράγει το 14% της ενέργειας από ΑΠΕ, που είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να παράγει μέχρι το 2010.

 

«Τρομοκρατία των καλογέρων»

 

Κατά την τοποθέτηση του επί του θέματος, ο «πολιτογραφημένος» πλέον Σκυριανός, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Δημήτρης Ξυγκόγιαννης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Μονή Μεγίστης Λαύρας έχει βάλει άσχημα το πόδι της στη Σκύρο, με τις εκτάσεις που κατέχει», συμπληρώνοντας μάλιστα ότι περίπου το 60% του νησιού είναι μοναστηριακές εκτάσεις. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο ακόμα και για «τρομοκρατία των καλογέρων», που όπως είπε προωθεί με κάθε τρόπο τα σχέδια για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις εκτάσεις που κατέχει.

 

Άλλες τοποθετήσεις

Τασσόμενη για μια ακόμα φορά υπέρ της δημόσιας ηλεκτρικής ενέργειες και κατά της εκμετάλλευσης της από το ιδιωτικό κεφάλαιο, η επικεφαλής της ΝΑΣ, Σοφία Ντούρου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι αν η συγκεκριμένη επένδυση πραγματοποιηθεί θα μιλάμε για το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη. Από την πλευρά του ο Γιώργος Βλαχογιώργος επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι δεν τηρούνται βασικές προϋποθέσεις, όπως η μη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών σε περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη ";Natura 2000";, στην οποία έχει ενταχθεί το μεγαλύτερο μέρος του όρους Κοχυλάς. Παράλληλα με τα παραπάνω, ο Νίκος Κατσαρός ανέφερε ότι «εκείνοι που παρασύρουν τον κόσμο να εναντιωθεί στις ανεμογεννήτριες, εξυπηρετούν τα συμφέροντα όσων προωθούν την χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα», ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο να επιθυμούν οι Σκυριανοί να παράγεται στον τόπο τους μόνο όση ενέργεια καταναλώνουν οι ίδιοι. Με τη λογική αυτή, όπως είπε, όλες οι περιοχές της Ελλάδας, πλην του Αλιβερίου, της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης θα έπρεπε να φωτίζονται ακόμα με σπαρματσέτα ...;

 

Την ανάγκη να πούμε ξεκάθαρα «ναι» η «όχι στην αιολική ενέργεια, γιατί όπως πιστεύει «κάποιοι στη Σκύρο άλλα λένε και άλλα θέλουν», επεσήμανε στην τοποθέτηση του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Παναγιώτης Σίμωσης, ενώ ο Δημήτρης Ανδρέου μίλησε για προοπτική αισχρής εκμετάλλευσης, αλλά και για την αισθητική υποβάθμιση που θα επιφέρει στο νησί, η εγκατάσταση ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών.

 

Τελικώς το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συνταχθεί με τις θέσεις που εξέφρασαν ο Δήμος Σκύρου οι φορείς τις περιοχής και η τοπική κοινωνία. Στο μεταξύ ο Δήμαρχος Σκύρου έχει ανακοινώσει την πρόθεση του να αναθέσει σε ειδικό μελετητή να διερευνήσει πόσες ανεμογεννήτριες μπορεί τελικά να δεχτεί το νησί και σε ποιες περιοχές, με βάσει μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων.(ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΥΓΜΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Scan10052.jpg

Αποδέκτες τι Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γ .Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης και βουλευτή κ.Σίμο Κεδίκογλου με θέμα την παράταση του επιπλέον ποσοστού στις πολύ μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 που υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων περιοχών.

Τονίζεται στο αίτημα η δυσμενής θέση της τοπικής οικονομίας σε μια εποχή που ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης.Τα θέματα εξετάζονται μετά από συνάντηση του κ.Κεδίκογλου με τον κ.Αλογοσκούφη.

ΠΥΓΜΗ ΣΚΥΡΟΥ


Η ΣΚΥΡΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Αναμένεται αύριο στη Σκύρο ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας της Νομαρχίας κ. Ηλίας Κυριάκος, για να παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α., στο Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας και να αναφέρει τα νεότερα, σε ότι αφορά το δημοπρατημένο έργο της αποπεράτωσης της Α' φάσης του λιμανιού της Λιναριάς που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη.

Παράλληλα υπό τη συνοδεία της Επάρχου  κ,Μαρίας Γενηματά ,θα επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή  έτσι ώστε να επισπευσθεί η οριοθέτηση της. Γεγονός που θα διευκολύνει, τη άμεση επέμβαση στη διαχείριση αποκατάστασης  του δάσους. Ήδη ο κυνηγητικός σύλλογος και  ο νεοσυσταθείς σύλλογος <οι φίλοι του δάσους> προβαίνουν στις νόμιμες διαδικασίες για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν ώστε παράλληλα με την εθελοντική εργασία να βοηθήσουν και πρακτικά στην αναδάσωση και στα αντιδιαβρωτικά έργα.